DirectLease Invoering Euro 6.2 emissienorm en WLTP-test

Invoering Euro 6.2 emissienorm en WLTP-test

27 mrt 2018

WLTP testmethode

Vanaf 1 september 2017 is een nieuwe testmethode van kracht om de CO2-uitstoot voor nieuwe auto’s vast te stellen. Dit heeft onder andere gevolgen voor de berekening van de BPM.

Waarom is er een nieuwe test?

De huidige testmethode voor de vaststelling van de CO2-uitstoot (de NEDC testmethode) kent tekortkomingen, waardoor de CO2-uitstoot in de praktijk vaak hoger uitkomt dan de in de test gemeten uitstoot. Per september 2017 is daarom een nieuwe testmethode ingevoerd. Dat is de Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures, afgekort als WLTP. Deze nieuwe testmethode doet meer recht aan het werkelijke brandstofverbruik dan de oude methode. Dat komt bijvoorbeeld doordat er gewerkt wordt met een test over een langere tijd, meer niet-stadsverkeerritten, een hogere topsnelheid en het mee laten tellen van opties.

Eén van de belangrijkste doelstellingen van de WLTP-procedure is laboratoriumtestresultaten afgeven die een weerspiegeling zijn van realistisch voertuiggebruik, op basis van de huidige voertuigtechnologie. Gezien het belang van CO2-doelstellingen voor de economische prestaties van voertuigfabrikanten over de hele wereld, is het doel van de WLTP ook harmonisatie van testprocedures op wereldniveau, om gelijke randvoorwaarden op de markt te creëren.

Wat houdt de WLTP test in?

Terwijl de NEDC de testwaardes vaststelt op basis van een theoretisch rijprofiel, is de WLTP-cyclus ontwikkeld met behulp van realistische rijgegevens, die werden verzameld in de hele wereld. De WLTP geeft daardoor veel beter het werkelijke verbruik van auto’s weer.

De WLTP-rijcyclus is verdeeld in vier delen met verschillende gemiddelde snelheden: laag, gemiddeld, snel en zeer snel. Elk deel omvat een variatie aan rij-fasen, stops, acceleraties en remacties. Van elk bepaald type auto, wordt elke aandrijflijn (motor- en versnellingsbakcombinatie) getest, met een WLTP-uitkomst voor de auto in zijn lichtste versie (de meest zuinige) en zwaarste versie (minst zuinige).

 

De eerste testresultaten geven aan dat er gemiddeld een 7 gram hogere CO2 uitstoot is in de vergelijking WLTP versus NEDC. (bron: International Council on Clean Transportation).

De resultaten van de WLTP-test zijn representatief voor gemiddelde gebruiksomstandigheden. In werkelijkheid zijn het verbruik en de CO2-uitstoot van een voertuig afhankelijk van een aantal factoren, die niet een-op-een na te bootsen zijn in de WLTP-laboratoriumtests. Een belangrijke factor hierbij is verschil in rijstijl. Dit wil zeggen dat als twee bestuurders precies hetzelfde voertuig besturen onder precies dezelfde omstandigheden in het echte verkeer, dit onvermijdelijk zal leiden tot verschillende waarden door bijvoorbeeld individueel optrek- en remgedrag.

De CO2 waarde uit de WLTP-tests wordt opgenomen in het Certificaat van Overeenstemming (CVO) van het voertuig. Deze wordt gebruikt om te controleren of de fabrikant voldoet aan de CO2-doelstellingen van de Europese Unie. In veel landen worden de nieuwe resultaten van de CO2-test ook in overweging genomen voor de belasting van de registratie en het bezit van voertuigen.

De EU-Commissie zal naast de WLTP ook de RDE (Real Driving Emissions, uitstoot onder reële rijomstandigheden) handhaven als aanvullende typegoedkeuringsvereiste voor de EU6d-emissieverordening. In tegenstelling tot de NEDC en de WLTP meten de RDE-tests verontreinigende stoffen, zoals NOX, terwijl de voertuigen op de weg rijden. Zo kan met de RDE-tests worden bevestigd of de resultaten van de laboratoriumtests representatief zijn voor de normale gebruiksomstandigheden.

Wanneer wordt de WLTP-test geïmplementeerd?

De nieuwe WLTP-methode is verplicht per 1 september 2017 voor auto’s met een nieuwe typegoedkeuring. Bestaande modellen met de huidige NEDC-typegoedkeuring hoeven vanaf september nog niet opnieuw te worden getest. Een jaar later wordt de nieuwe testmethode verplicht voor alle nieuw verkochte modellen met uitzondering van uitlopende series. Met ingang van 1 september 2019 moeten alle nieuw verkochte voertuigen beschikken over een CO2-waarde, vastgesteld conform de WLTP.

De belangrijkste data voor het uitrollen van de WLTP zijn:

Door de invoering van de WLTP moeten ook de autobelastingen aangepast worden die met de CO2-uitstoot samenhangen. Dat betreft vooral de BPM. Uitgangspunt is dat in 2017 en 2018 de al vastgestelde BPM-tarieftabellen gebruikt blijven worden. Voor auto’s met een WLTP-typegoedkeuring wordt daar dan een omrekenfactor op toegepast. De WLTP-test zal namelijk tot hogere uitstootcijfers leiden dan de NEDC-test. Door de omrekenfactor blijven de autobelastingen echter budgetneutraal.
Voor de jaren na 2018 wordt de BPM-wet nog aangepast door invoering van een nieuwe tabel. Het voorstel daarvoor zal in de loop van 2018 naar de Tweede Kamer gaan.

Wat zijn de gevolgen van de WLTP-test?

Vanaf 1 september 2018 moeten alle nieuwe voertuigen getest worden volgens de nieuwe WLTP-testcyclus. De WLTP-testcyclus komt in de plaats van de nu geldende NEDC-test. Samenvattend kunnen we stellen dat de nieuwe testmethode realistischer en strenger is dan de NEDC-standaard. Dit zal resulteren in een hoger brandstofverbruik en een hogere CO2 –uitstoot.

Vanaf 1 januari 2019 zal de uitkomst van de WLTP-testcyclus gebruikt worden voor de bepaling van de BPM. Door de Europese Commissie is bepaald dat er voor de consument geen nadelige gevolgen mogen zijn door de overgang naar de nieuwe testmethode. De overheid zal de BPM-tabellen dus aan moeten passen. Op welke wijze dit gaat gebeuren is nog niet duidelijk; wordt het budgetneutraal over het geheel, per segment of op individueel modelniveau?

Tot 1 januari 2019 is er een overgangssituatie voor auto’s die via de WLTP-cyclus zijn getest. Hiervoor is een omrekeningsmethode vastgesteld (CO2MPAS). Deze zou een omgerekende CO2 –uitstoot moeten laten zien die dicht bij de oude NEDC-methode ligt en dus een beperkte invloed heeft op de BPM. Echter blijkt dat niet het geval te zijn: de eerste berekeningen van de importeurs laten zien dat ook met deze omrekening er een substantiële stijging is van de CO2 –uitstoot en dus van de BPM. Voor auto’s in het A, B en C-segment zien we hierdoor prijsstijgingen van € 1.500,- tot wel € 5.000,-. In de hogere segmenten is dit voor een aantal uitvoeringen zelfs nog veel hoger.

In onderstaande tabel hebben we de CO2-uitstoot doorberekend aan de hand van de gemiddelde verwachte stijging volgens de nieuwe meetmethodes.

De importeurs zijn per uitvoering aan het berekenen wat deze gevolgen zijn. De resultaten en hoe ze daar mee omgaan beginnen nu langzaam binnen te komen. Verschillende motoren en uitvoeringen zullen niet meer leverbaar zijn.

Gevolgen wagenparkbeleid

Wanneer u in uw autoregeling de CO2-uitstoot als criterium gebruikt, heeft dat direct gevolgen voor de autokeuze. Doordat minder auto’s zullen voldoen aan dit criterium, wordt de uiteindelijke keuze voor uw medewerker beperkter. Omdat nog niet duidelijk is welke modellen / uitvoeringen straks wel voldoen, kan hier nog geen concreet advies over gegeven worden. Wij denken dat het verstandig om dit al te bespreken met de betrokken afdelingen in uw organisatie. Zo kunnen aanpassingen aan uw autoregeling tijdig voorbereid worden.

Bestellen nieuwe auto’s

Er kunnen meerdere afwegingen gemaakt worden met betrekking tot het bestellen van nieuwe voertuigen. Is het verstandig om bestellingen naar voren te halen? Is het verstandig om auto’s langer door te laten rijden? Dat is onder andere afhankelijk van de samenstelling van uw wagenpark. Als u van plan bent om auto’s te gaan bestellen, adviseren wij u zeer om goed na te gaan wat de daadwerkelijke prijs wordt van deze specifieke bestelling. Dit kan namelijk substantiële gevolgen hebben voor zowel het leasetarief als de fiscale waarde. Natuurlijk kan uw accountmanager u behulpzaam zijn bij het verkrijgen van de juiste en relevante informatie.

Welke landen gaan de WLTP invoeren?

De WLTP wordt geïmplementeerd door alle VN-ECE-leden (de 28 EU-landen en Noorwegen, IJsland, Zwitserland/Liechtenstein, Turkije en Israël). Andere landen die de WLTP-overeenkomst hebben ondertekend, zoals China, Japan, Zuid-Korea, Rusland, India en de Verenigde Staten, bevinden zich momenteel in een monitorende positie en hebben nog geen tijdschema voor de implementatie medegedeeld.

Wanneer er meer nieuws is, delen we dit uiteraard met jou. Voor meer informatie over de WLTP verwijzen we jou graag naar de website van wltp-info.nl.

Bel ons

We zijn bereikbaar op:
Ma t/m vrij: 8:00u tot 17:30u

0541 571 710

E-mail ons

Vragen? Mail onze sales afdeling.

Veelgestelde vragen

Zoek je snel een antwoord op jouw vraag?

Vind jouw antwoord tussen de 'Veelgestelde vragen'

Bezoek ons

Je bent van harte welkom!

Kom langs op:
Goudstraat 70
Hengelo
Routeplanner